NATHA YOGA CENTER

 

Spirituell fördjupning & att leva ett transformstivt liv i gemenskap

Välkommen till NATHA

Vårt uppdrag är att göra högkvalitativ andlig kunskap och träning tillgänglig för alla som strävar efter att transformeras – fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

Vi erbjuder djupa kurser i yoga, tantra och meditation, samt workshops och retreater i relaterade ämnen.

Vi tror att dessa andliga traditioner ger de mest effektiva verktygen för människan i det moderna samhället att transformera sig själva, förverkliga sin sanna potential och uppfylla sina högsta ambitioner.

Pressmeddelande: NathaYogacenter i Sverige och Gregorian Bivolarus arrestering

Våra kurser

YOGA

Utöva traditionell yoga för att transformeras fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt

TANTRA

Ta varje livserfarenhet som en möjlighet till medveten transformation

TANTRA FÖR KVINNOR

En resa för att upptäcka och väcka dina mest unika feminina egenskaper och krafter

Gå med i våra workshops, retreats och evenemang!

Kommande events

There are no upcoming events at this time.
Kurser och tider

Kursschema

MÅNDAG

YOGA

År 4: 17.30-20.30

År 10: 18.30-21.30

TANTRA

År 1: 17.30-20.00

År 2: 17.30-20.00

TISDAG

TANTRA

År 3: 17.30-20.30

År 9: 17.30-20.30

År 10: 18.30-21.30

ONSDAG

TANTRA

År 4: 17.30-20.30

YOGA

År 1: 17.30-19.00

År 2: 19.00-20.00

TANTRA FÖR KVINNOR

18.00-20.00
(every 2nd week)

TORSDAG

TANTRA

År 6: 17.30-20.30

YOGA

År 15: 17.30-20.30