Vårdagsjämning Meditation – fri entré

Vårdagsjämning Meditation
20:e Mars 20.30-00.00 (OBS ändrad tid!)

Öppet Event. Gratis inträde för alla. Du behöver inte vara medlem i Natha för att delta

Vårdagsjämning Meditation - fri entré

Vårdagsjämning Meditation
20:e Mars 20.30-00.00 (OBS ändrad tid!)

Vårdagsjämningen är tidpunkten under jordens årliga cykel runt solen då dag och natt är lika långa, innan dagarna äntligen börjar bli längre efter övervikt av mörker under vintern, och när livet springer fram ur döden. Sedan urminnes tider har vårdagsjämningen ansetts vara starten på ett nytt år.

Vårdagsjämningen är en speciell tidpunkt med stor spirituell betydelse för hela det följande året. Det är tidpunkten då de kreativa krafterna som vi har närt under vintern kan bli uttryckta för att ge upphov till en ny värld av mölligheter.

Det representerar ett så kallat ”hiatus” eller tillfälle av avbrott i en process då hela den fortsatta utvecklingen av processen kan bli influerad, förstärkt med energi eller ändrad. På det här sättet kan du influera det kommande året i en positiv och upphöjd riktning.

♥ Program

Schedule of this spiritual action (CET hours):

20:30-20:40 (00h10m) Entrance in the hall
20:40-20:45 (00h05m) Consecration
20:45-21:45 (01h00m). New Audio Lecture: Essential aspects regarding the specificity of the occult Moment of Hiatus in connection with the Spring Equinox, on March 20, 2019, at 22:58.
(Between 21:15 – 21:45 the spiral will be arranged, in silence)
21:45-21:55 (00h10m) Break
21:55-22:00 (00h05m) Consecration of the special meditation, to God
22:00-23:45 (01h45m) Meditation on the occasion of the occult Moment of Spring Equinox 2019: SPECIAL MEDITATION OF COMMUNION WITH THE MOMENT OF SPRING EQUINOX 2019 (

Meditationen görs med musik i bakgrunden som är speciellt utvald för att de resonerar med det mystiska tillfället för vårdagsjämning och meditation görs tillsammans med tusentals yogautövare över hela världen. ♥

Öppet Event. Gratis inträde för alla. Du behöver inte vara medlem i Natha för att delta.

OBS man kan inte komma in efter 21.45