Var med och skydda vår planet och allt levande och förhindra uppbyggandet av 5G – skriv under appellen du med!

Installationen av 5G innebär att inget levande, varken människor, djur eller växter kommer att undgå extremt stark strålning 24 timmar om dygnet, överallt på planeten. Befintlig strålning har redan fått många bevisat negativa konsekvenser för vår hälsa, och med 5g kommer detta att öka exponentiellt.

217 forskare vill att 5G stoppas
217 forskare och läkare från 36 länder har i en gemensam skrivelse, 5G Appeal, begärt att 5G-utbyggnaden stoppas. Orsakerna är flera: De anser att den kraftigt ökande mikrovågsstrålningen från 5G kan få ”allvarliga hälso- och miljökonsekvenser” eftersom mikrovågsstrålning från redan befintliga system bevisats vara skadlig. De pekar också på att det saknas forskning som visar att utbyggnaden inte utgör en fara för människor och miljön och att utbyggnaden därmed kan betraktas som ett experiment som strider mot internationella konventioner.

5G-utbyggnaden innebär en påtvingad massiv ökning av en strålningsform som orsakar cancer, DNA-skador och neurologisk påverkan. Sedan 50 år har forskare beskrivit att kronisk exponering för mikrovågsstrålning orsakar följande symtom: sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, minnes- och koncentrationsproblem, hjärtarytmier, stresskänsla, utmattning, depression och sköldkörtelrubbningar. Orsaken är att strålningen påverkar det centrala nervsystemets funktion. Symtombilden motsvaras av det som i dag kallas ”psykisk ohälsa” som nu ökar i alla åldersgrupper.

Följderna kan bli ”tragiska och irreversibla”, menar den svenske cancerläkaren och forskaren Lennart Hardell som hör till de forskare som undertecknat appellen om att stoppa 5G.

Skriv under du med!

https://www.5gappeal.eu

 

Här följer även en svensk debattartikel:

Skadlig Strålning – vem bryr sig?