Med glädje såg vi Adina vara tillbaka på vårt center för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av orgasmer, den här gången under en hel weekend!