Första delen av trilogin Awakening med Thomas Orboe från Natha Yoga Center i Köpenhamn lockade en inspirerad och inspirerande grupp män som vill lära sig mer om maskulinitet och vad det innebär att vara en man i dagens samhälle. Uppföljningen kommer den 26:e oktober och den ser vi fram emot!