Tantra for Women

 

New beginners circle with Ivana Georgijevic

 

Course start Wednesday 12th of October  18:00-20:00

 

Tantra for Women

Women’s circle-Awakening your ecstatic feminine essence

The need for women to come together to discover their bodies, to learn to love themselves, and to connect in harmony with other women is becoming more and more evident in a rapidly transforming world. Many women are longing without even knowing… Every woman intuitively knows there is more. More of pleasure, fulfillment, happiness, and bliss in her body.
But often she does not know how to access it, which easily leads to frustration, sadness, and disappointment. A woman’s longing for fulfillment becomes exteriorized into an endless search for outer perfection – looking for the perfect magazine-body, searching for approval, the need to be wanted, believing her worth is determined by others. As the world in many ways is becoming harsher, the feminine presence through softness, tenderness, naturalness, integrated wildness, playfulness & spontaneity, unconditional love, beauty and harmony is appearing as a growing necessity for wellbeing both at an individual level and in society.

A woman who discovers herself and embraces herself is a woman that heals and becomes empowered by tapping into her endless possibilities. The ancient tantric teachings saw women as the embodiment of endless love and boundless power that sustains any life. We believe that every woman has within herself everything that she needs to be fully ecstatic and fulfilled – she only needs to learn how. Our upcoming module is an invitation to all courageous women who wish to awaken their feminine potentials to life. There is so much to learn, so much to experience, starting with the feminine body and going deeper in the fascinating inner universe of energies, emotions, feelings and spiritual states.

This course is a luscious journey of self-discovery into the mystery of womanhood and its delights. Uniting up-to-date science with ancient eastern wisdom teachings (from Tantra, Taoism and other mystery schools) meeting the needs of the present-day woman, our goal with this course is to awaken femininity so that every woman can learn to live her life more fully. We aim to create an ambiance where shyness and inhibition melt away in an atmosphere of understanding, acceptance, playfulness, sisterhood and love. Tantra for Women is a spiritual adventure in experiencing the magic of being a woman. The course flows in a playful, cozy and relaxed way, teachings are combined with group exercises, meditations and tantric techniques, to create a loving sisterhood where happiness and fulfillment easily remove the taboos or stress. The healing, nurturing and awakening of the divine feminine is one of the greatest gifts we can receive. We believe that through this, we offer future generations a more harmonious flowering world.

“When sleeping women wake, mountains move” – ancient proverb

Some of the things you will learn during the different modules:
– Power of Shakti – awakening & consciously embracing femininity
– Secrets of the female sensuality and why it’s essential for one’s wellbeing to know how it works!
– The big O – the female org*sm and its mysteries – and how you can live more orgasmic – Insight into different types of org*sms & how to experience them in a healthy way
– Sacred sensual dance as a tool for inner awakening
– Create a harmonious relationship to your feminine body through acceptance, self-love and adoration
– Shameless blossoming of your potential
– confidence, play and freedom of heart
– The art of loving deeper – yourself & the others
– Inner alchemy – tantric methods for awakening and mastering the ero*ic energy
– Release stress & anxiety from the body through the healing power of pleasure
– Lovemaking secrets for deeper fulfillment, intimacy and connection in relationships
– Goddess rituals for everyday life
– Learn how to connect deeply to other women
– the nourishing power of sisterhood

The course will have both a theoretical and practical part, where the proportions will change from time to time. The content of the course will be adapted to the participants and the ambiance of the group and will therefore not necessarily strictly follow the points above. There will elements of sensual nature in some occasions, but everything will happen in a safe space where you decide your own boundaries and level of participation. No exercise is obligatory at any point.

Practicalities
Price (for 1 module – 6 times):
-1450 kr
-950 kr students of Natha Yoga Center that attend one course
-750 kr for women who attend both the Yoga and Tantra class.
This deal is only valid, if you are enrolled in the courses the entire period.

Note that we will have approximately 3 modules (á 6 times each) during a year

Payment options:
Swish 123 395 95 90 write womencircle + email
PG 403 08 65-2 write women’s circle womencircle + email

Please note that we do not have trial lessons for this course, as we aim to create a safe space of sisterhood between the participants. Therefore you need to sign up for the entire module. If you have doubts about the content of the course or questions you are most welcome to ask us by email or phone.

The course cannot be refunded once you have signed up.
We have a limited amount of places and you sign up by paying the amount to our swish account.
Look forward for another transforming journey

Love/ Ivana

Medlemsvillkor

Så här blir du medlem

• För att anmäla dig till våra kurser, workshops och retreater, allt du måste göra är att fylla i underteckna registreringsblanketten. Vänligen kontakta oss eller fråga din lärare.

• Alla kurser går att betalas över internet eller kontant.

• Strax efter registreringen får du ett kort som tydligt säger vad du har betalat för.

• När du har registrerat dig för en av våra kurser, erhåller du ett medlemskort / kvitto för deltagande, som alltid ska visas med giltig stämpel innan lektionen börjar.

Om medlemskap och deltagande

Som aktiv medlem kan du lätt bli en del av den sociala miljön och delta i alla aktiviteter du vill. Eftersom Natha Yoga Center är en ideell förening, gör ditt aktiva deltagande i undervisningen och runt den en viktig skillnad, både för dig och för skolan. Som medlem av Natha Yoga Center och deltagare i kurserna erhåller du varje vecka skriftligt material som hjälper dig att enkelt arbeta på ett systematiskt sätt med den nya informationen och de praktiska metoderna som du får i klassen.

 

Andra fördelar för dig som medlem

Du kan delta i alla klasser på samma nivå som din egen(eller på lägre nivåer) i både Malmö och i resten av landet - liksom i många andra länder runt om i världen.

Du kan bli medlem i Katharsis Spiritual Cinema Club utan kostnad.

Du får speciella erbjudanden för olika workshops och aktiviteter.

Du har möjlighet att delta initieringar, projekt och studiegrupper som leds av en lärare.

Du har möjlighet att göra volontärt arbete för Yogacentret och hjälpa till med olika uppgifter i samband med undervisning.

På förfrågan kommer vi att lära dig om karma yoga, och utmärkt metod för att integrera dina dagliga handlingar till en andlig och tantrisk praktik. Det enda du behöver göra för att bli medlem eller delta i våra kurser är att kontakta oss eller prata med din lärare, och att fylla i registreringsblanketten.

Mer om betalning

• Vid försenad betalning (efter 1:a månaden) debiteras du med 100 kr för varje försenad vecka och du har inte möjlighet att komma på kursen förrän du betalar. Obetalda kurser går slutligen till inkasso.

• När du börjar en kurs, som redan har start, betalar du en startavgift för att bli uppdaterad om kursen. Startar du kursen betalar du för resten av den månaden + 25 kr för kursmaterial. Avgiften är obligatorisk.

• Du hittar förmånliga rabatter, om du väljeratt delta i mer än en av våra kontinuerliga kurser. Väljer du att gå på både intensiv yoga och intensiv tantra får du 30% på en av kurserna.

• Anmälan till kurser, workshops och andra event sker genom inbetalning. När vi har en fått din betalning, skickar vi dig ett mail med en bekräftelse, och praktisk information om den specifika händelsen.

• Betalningar återbetalas senast 30 dagar innan evenemanget startar, med avdrag för en administrativ avgift på 20% av beloppet. Efter detta återbetalas inte avgiften med undantag för sjukdom (som ska dokumenteras)

• Varje gång efter att din betalning är registrerad får du en stämpel av läraren på ditt medlemskort.

• Du får ett reduceratt pris för nästan alla våra kurser och workshops om du är arbetslös, pensioner, praktikant eller student. (Kopia av giltig dokumentation krävs och att du fyller i registreringsblanketten som förnyas årligen.)

• Som deltagare kan du bara ha 15 frånvaron från din kurs under ett år (från 1 september till 31 augusti).

• Du betalar för kursen så länge som du har tecknat dig, även om du är frånvarande.

• Om du avregistrerar dig från en kurs och vill komma tillbaka, betraktas du som en ny medlem / ny deltagare, och därmed följa instruktionerna för betalning när kursen börjar kursen. Du kommer helt enkelt börja på den nivå du nått eller den nedanför.

• Ifall du börjar en kurs mitt i månaden betalar du för resternade veckor samt för 1, 3 eller 6 månader.