Shivaism

Det finns ingen öppen kurs just nu
No new course starting currently

Kursen är på engelska

Alla kan anmäla sig till denna kurs, oavsett om man redan går yoga/tantra kurs eller inte.
Kursen äger rum 2 gånger per månad, onsdagar från 17.00-20.00

Pris: 225 kr per klass

Shivaism

Kashmir Shaivism-traditionen anses vara en av de mest transcendenta formerna av yoga – den renaste och högsta formen av tantra, och garanterat en av mänsklighetens största andliga skatter som erbjuder en eminent, direkt och effektiv väg mot Gud. Termen Shiva betyder på Sanskrit den alltid välvilliga och avser hypostasen av Gud som den högste frälsaren, befriaren – och den högste andliga guiden för alla varelser. Därför, om man ser till essensen, är varje transcendent process, eller uttryck för (befriande) gudomlig nåd, på ett eller annat sätt kopplat till Shiva oavsett vilken andlig väg vi följer.

Shivaism kusen i vår yoga skola, som grundades för över 20 år sedan, är unik i Europa och följs av tusentals entusiastiska utövare i ett flertal länder. Den djupa förståelsen och korrekta praktiska tillämpningen av de grundläggande principerna och metoderna, som är specifika för Kashmir Shivaism-traditionen, innebär en utveckling av medvetandet på en hög nivå för dem som närmar sig den. Trots att denna spirituella tradition vanligtvis brukar vara otillgänglig för de flesta av samtidens människor beskrivs alla principer och aspekter av initiering på ett unikt och lättillgängligt sätt i vår Shivaism kurs. Således kan denna djupt esoteriska och särskilt komplexa tradition – som också är perfekt lämpad för dagens människor – erbjuda snabba vägar mot autentisk andlighet och mot de högsta gudomliga bedrifterna.

I våra kurser, som gradvis kommer att avslöja grundläggande aspekter av denna unika andliga tradition, kommer du att initieras bland annat i följande:
De väsentliga vägarna till andlig befrielse:
Den begränsade varelsens väg – Anavopaya,
Vägen för deifierande energi – Shaktopaya,
Shivas väg –Shambavopayas,
Den högsta vägen, eller vägen utan steg – Anupaya
De 36 viktigaste mystiska aspekterna av manifestation (tattvas)
De kreativa gudomliga fonemiska energiernas mysterium – Logos
Esoteriska metoder för att djupt och intensivt aktivera de subtila kraftcentra (chakras) och alla specifika vibrationsriktningar (petals)
Initierande och praktiska studier av vissa grundläggande avhandlingar / texter av Kashmir Shaivism:
Shiva Sutra,
Spanda Karika,
Vijnana Bhairava Tantra etc
Fullständig insikt, från ett effektivt, praktiskt perspektiv i de 112 direkta metoderna för upplysning beskrivna i den esoteriska texten Vijnana Bhairava Tantra, som ger uppenbarelse av det högsta odödliga självet (Atman) och extatisk, fullständig sammansmältning med Gud.

På denna Shivaism-kurs får du också tillgång till bland annat följande:
En särskild initiering i Sri Vidya esotericism; Där 15 Nitya mantran från den stora kosmiska kraften Tripura Sundari kommer att avslöjas
Initiering i vissa gudomars esoterism och mantra:
Garuda,
Skanda-Karttikeya,
Hanuman etc .
Vissa relevanta initieringar som är ett resultat av att ha genomfört de årliga skriftliga tentamina
Kshurika mantra – ett mantra som är specifik för Shaivism-traditionen för att öppna Brahmarandhra, vilket ger möjlighet att omedelbart överskrida det begränsade individuella tillståndet samt att öva den hemliga metoden för “Överföring av medvetande” (känd som Phowa i tibetansk tradition);
Esoterisk metod för att inse det hemliga erotiska tantriska ritualen, maithuna;
Hemliga andliga metoder som ingår i den berömda skriften Sundaryalahari;
Mantra för att fullkomlig överkomma alla begränsningar som är förknippade med det vanliga mänskliga tillståndet, såväl som vår individuella karma;
Traditionsenlig ceremoni för att beundra/tillbe Shiva
Hemliga mantran för att i vårt väsen väcka och aktivera 3 betydelsefulla hypostaser av Shiva lingams formidabla kraft.

Alla kan anmäla sig till denna kurs, oavsett om man redan går yoga/tantra kurs eller inte.
Kursen äger rum 2 gånger per månad, onsdagar från 17.00-20.00

Pris: 225 kr per klass

Kursen är på engelska

Det finns ingen öppen kurs just nu
No new course starting currently

För administrativa frågor och schema, kontakta Natha eller vänd dig direkt till läraren Mirela Jensen på parvati777@ymail.com.

Medlemsvillkor

Så här blir du medlem

• För att anmäla dig till våra kurser, workshops och retreater, allt du måste göra är att fylla i underteckna registreringsblanketten. Vänligen kontakta oss eller fråga din lärare.

• Alla kurser går att betalas över internet eller kontant.

• Strax efter registreringen får du ett kort som tydligt säger vad du har betalat för.

• När du har registrerat dig för en av våra kurser, erhåller du ett medlemskort / kvitto för deltagande, som alltid ska visas med giltig stämpel innan lektionen börjar.

Om medlemskap och deltagande

Som aktiv medlem kan du lätt bli en del av den sociala miljön och delta i alla aktiviteter du vill. Eftersom Natha Yoga Center är en ideell förening, gör ditt aktiva deltagande i undervisningen och runt den en viktig skillnad, både för dig och för skolan. Som medlem av Natha Yoga Center och deltagare i kurserna erhåller du varje vecka skriftligt material som hjälper dig att enkelt arbeta på ett systematiskt sätt med den nya informationen och de praktiska metoderna som du får i klassen.

 

Andra fördelar för dig som medlem

Du kan delta i alla klasser på samma nivå som din egen(eller på lägre nivåer) i både Malmö och i resten av landet - liksom i många andra länder runt om i världen.

Du kan bli medlem i Katharsis Spiritual Cinema Club utan kostnad.

Du får speciella erbjudanden för olika workshops och aktiviteter.

Du har möjlighet att delta initieringar, projekt och studiegrupper som leds av en lärare.

Du har möjlighet att göra volontärt arbete för Yogacentret och hjälpa till med olika uppgifter i samband med undervisning.

På förfrågan kommer vi att lära dig om karma yoga, och utmärkt metod för att integrera dina dagliga handlingar till en andlig och tantrisk praktik. Det enda du behöver göra för att bli medlem eller delta i våra kurser är att kontakta oss eller prata med din lärare, och att fylla i registreringsblanketten.

Mer om betalning

• Vid försenad betalning (efter 1:a månaden) debiteras du med 100 kr för varje försenad vecka och du har inte möjlighet att komma på kursen förrän du betalar. Obetalda kurser går slutligen till inkasso.

• När du börjar en kurs, som redan har start, betalar du en startavgift för att bli uppdaterad om kursen. Startar du kursen betalar du för resten av den månaden + 25 kr för kursmaterial. Avgiften är obligatorisk.

• Du hittar förmånliga rabatter, om du väljeratt delta i mer än en av våra kontinuerliga kurser. Väljer du att gå på både intensiv yoga och intensiv tantra får du 30% på en av kurserna.

• Anmälan till kurser, workshops och andra event sker genom inbetalning. När vi har en fått din betalning, skickar vi dig ett mail med en bekräftelse, och praktisk information om den specifika händelsen.

• Betalningar återbetalas senast 30 dagar innan evenemanget startar, med avdrag för en administrativ avgift på 20% av beloppet. Efter detta återbetalas inte avgiften med undantag för sjukdom (som ska dokumenteras)

• Varje gång efter att din betalning är registrerad får du en stämpel av läraren på ditt medlemskort.

• Du får ett reduceratt pris för nästan alla våra kurser och workshops om du är arbetslös, pensioner, praktikant eller student. (Kopia av giltig dokumentation krävs och att du fyller i registreringsblanketten som förnyas årligen.)

• Som deltagare kan du bara ha 15 frånvaron från din kurs under ett år (från 1 september till 31 augusti).

• Du betalar för kursen så länge som du har tecknat dig, även om du är frånvarande.

• Om du avregistrerar dig från en kurs och vill komma tillbaka, betraktas du som en ny medlem / ny deltagare, och därmed följa instruktionerna för betalning när kursen börjar kursen. Du kommer helt enkelt börja på den nivå du nått eller den nedanför.

• Ifall du börjar en kurs mitt i månaden betalar du för resternade veckor samt för 1, 3 eller 6 månader.