Meditationskurs

För tillfället kommer vi tyvärr inte starta en ny meditationskurs. Skriv gärna upp er på vårt nyhetsbrev för att bli uppdaterade om när nästa kursstart blir

Meditationskurs

DJUPGÅENDE MEDITATIONSKURS I MALMÖ

LÄR DIG MEDITERA STEG FÖR STEG: Vår djupgående meditationskurs består av flera moduler. Den ger grunden för dig som vill göra meditation till en viktig del i ditt liv. Få djupa insikter i hur sinnet fungerar, mindfulness träning, koncentration, meditationens olika steg samt ökad förståelse av dig själv.

KURSEN KOMMER ATT HJÄLPA DIG ATT AGERA EFFEKTIVT med originalitet och inspiration i allt som du gör. Frigör din otroliga naturliga potential som annars ofta befinner sig i ett latent tillstånd inom dig. Steg för steg blir du guidad i att bemästra ditt eget sinne, och därmed kommer du att lära dig bemästra alla aspekter av ditt liv. Detta kommer att skapa grunden till en sann frihet för ditt hjärta. Kursen innehåller jordnära förklaringar av hur sinnet fungerar, samt ge praktiska metoder för hur vi kan dra fördel av det i vårt liv.

Författaren och skaparen av vår meditationskurs Advaitananda Stoian säger:

“Meditation has been defined as the state that appears whenever the flow of attention, which is oriented towards the target of concentration, becomes uninterrupted. However, this definition carries the greatest degree of practicability, as it represents a genuine common denominator for the various spiritual systems which have used meditation as one of the basic methods for individual development.”

ALLT ÄR MÖJLIGT FÖR DEN SOM KONTROLLERAR SITT SINNE, men allt är inte tillåtet enligt de universella principerna. Problem uppstår i olika former, utmaningar från alla håll. Drömmar uppstår från vårt inre och lovar framgång och en lycklig framtid. Oavsett vilka drömmar eller utmaningar som livet ger oss, kan vi bara förbereda oss genom att centrera i vårt djupaste inre.

DETTA KRÄVER TRÄNING, men när vi väl har lärt oss sinnets mekanismer har vi skaffat oss ett fenomenalt verktyg och vi är inte längre slavar under agitation, obeslutsamhet, ineffektivitet, depressiva tillstånd, förvirring och brist på energi. Vid meditation vilar vi i källan av frid och vi kan regenerera omedelbart och kontemplera en sann stillhet, som fyller oss med geniala idéer och kreativa lösningar.

NÅ DIN HÖGSTA POTENTIAL:

  • Ökad mental fokus
  • Betydlig minskning av stress och en mer avslappnad attityd till livet
  • Emotionell stabilitet och en stadig, glädjefull och optimistisk attityd
  • Ökad kreativitet, originalitet och självförtroende
  • Ökad prestanda och effektivitet

Medlemsvillkor

Så här blir du medlem

• För att anmäla dig till våra kurser, workshops och retreater, allt du måste göra är att fylla i underteckna registreringsblanketten. Vänligen kontakta oss eller fråga din lärare.

• Alla kurser går att betalas över internet eller kontant.

• Strax efter registreringen får du ett kort som tydligt säger vad du har betalat för.

• När du har registrerat dig för en av våra kurser, erhåller du ett medlemskort / kvitto för deltagande, som alltid ska visas med giltig stämpel innan lektionen börjar.

Om medlemskap och deltagande

Som aktiv medlem kan du lätt bli en del av den sociala miljön och delta i alla aktiviteter du vill. Eftersom Natha Yoga Center är en ideell förening, gör ditt aktiva deltagande i undervisningen och runt den en viktig skillnad, både för dig och för skolan. Som medlem av Natha Yoga Center och deltagare i kurserna erhåller du varje vecka skriftligt material som hjälper dig att enkelt arbeta på ett systematiskt sätt med den nya informationen och de praktiska metoderna som du får i klassen.

 

Andra fördelar för dig som medlem

Du kan delta i alla klasser på samma nivå som din egen(eller på lägre nivåer) i både Malmö och i resten av landet - liksom i många andra länder runt om i världen.

Du kan bli medlem i Katharsis Spiritual Cinema Club utan kostnad.

Du får speciella erbjudanden för olika workshops och aktiviteter.

Du har möjlighet att delta initieringar, projekt och studiegrupper som leds av en lärare.

Du har möjlighet att göra volontärt arbete för Yogacentret och hjälpa till med olika uppgifter i samband med undervisning.

På förfrågan kommer vi att lära dig om karma yoga, och utmärkt metod för att integrera dina dagliga handlingar till en andlig och tantrisk praktik. Det enda du behöver göra för att bli medlem eller delta i våra kurser är att kontakta oss eller prata med din lärare, och att fylla i registreringsblanketten.

Mer om betalning

• Vid försenad betalning (efter 1:a månaden) debiteras du med 100 kr för varje försenad vecka och du har inte möjlighet att komma på kursen förrän du betalar. Obetalda kurser går slutligen till inkasso.

• När du börjar en kurs, som redan har start, betalar du en startavgift för att bli uppdaterad om kursen. Startar du kursen betalar du för resten av den månaden + 25 kr för kursmaterial. Avgiften är obligatorisk.

• Du hittar förmånliga rabatter, om du väljeratt delta i mer än en av våra kontinuerliga kurser. Väljer du att gå på både intensiv yoga och intensiv tantra får du 30% på en av kurserna.

• Anmälan till kurser, workshops och andra event sker genom inbetalning. När vi har en fått din betalning, skickar vi dig ett mail med en bekräftelse, och praktisk information om den specifika händelsen.

• Betalningar återbetalas senast 30 dagar innan evenemanget startar, med avdrag för en administrativ avgift på 20% av beloppet. Efter detta återbetalas inte avgiften med undantag för sjukdom (som ska dokumenteras)

• Varje gång efter att din betalning är registrerad får du en stämpel av läraren på ditt medlemskort.

• Du får ett reduceratt pris för nästan alla våra kurser och workshops om du är arbetslös, pensioner, praktikant eller student. (Kopia av giltig dokumentation krävs och att du fyller i registreringsblanketten som förnyas årligen.)

• Som deltagare kan du bara ha 15 frånvaron från din kurs under ett år (från 1 september till 31 augusti).

• Du betalar för kursen så länge som du har tecknat dig, även om du är frånvarande.

• Om du avregistrerar dig från en kurs och vill komma tillbaka, betraktas du som en ny medlem / ny deltagare, och därmed följa instruktionerna för betalning när kursen börjar kursen. Du kommer helt enkelt börja på den nivå du nått eller den nedanför.

• Ifall du börjar en kurs mitt i månaden betalar du för resternade veckor samt för 1, 3 eller 6 månader.